Pohybová príprava pre deti od 3 do 6 r. Tréningy sú zamerané na rozvoj pohybu, cvičenia formou hry s s cieľom budovania pozitívneho vzťahu k športu.