Kontakt

Dracula MONACObet Gym
Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 42 310 920
DIČ: 202 404 7531

Právna forma: občianske združenie
Registrované na MV SR
Dátum: 15.11.2013
Číslo spisu: VVS/1-900/90-42466