Športová trieda úpolových športov

Športová trieda úpolových športov vznikla v spolupráci so štátnym športovým gymnáziom v Banskej Bystrici a jej hlavým garantom a tréner je niekoľkonásobný svetový šampión Vladimír Dracula Moravčík. Športové gymnázium je akreditované stredisko na vydávanie trénerskej kvalifikácie. Od nového školského roku 2019/20 sa škola transformuje na “ Strednú športovú školu “ a rozširuje štúdijné odbory nasledovne.

  1. Športové gymnázium ( doterajší študijný odbor), absolvent školy má možnosť po štvor- ročnom štúdiu získať úplné stredné všeobecné vzdelanie( vyššie sekundárne ) ukončené maturitnou skúškou.
  2. Športový manažment – absolvent školy má možnosť po štvor-ročnom štúdiu získať úplné odborné vzdelanie ( vyššie sekundárne ) ukončené maturitnou skúškou.

Na strednej športovej škole, majú príležitosť študovať študenti z celej krajiny a budú mať nasledovné možnosti:

  • Získať stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
  • Získať II. a III. Kvalifikačný stupeň trénera
  • Študovať podľa individuálneho učebného plánu
  • Absolvovať dvojfázové tréningy 3x do týždňa
  • Trénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov
  • Absolvovať regeneráciu zdarma (sauna, masáže)
  • Ubytovať sa v školskom internáte
  • Stravovať sa v školskej jedálni

ŠTÚDIUM SA UKONČUJE MATURITNOU SKÚŠKOU A ZÍSKANÍM OSVEDČENIA

– TRÉNER II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA“ V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE (1. MOŽNOSŤ)

– TRÉNER III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE“ (2. MOŽNOSŤ)

Stredná športová škola bude prijímať žiakov 9. ročníka základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok.

Viac info nájdete na Facebooku, alebo na webe www.sgbb.edupage.org.