Športová trieda úpolových športov

Spojenie štúdia s tréningom si pochvaľujú stredoškoláci, absolventi aj rodičia. Viac sa dočítate v tomto článku.

Športová trieda úpolových športov ( MMA, Thajský box, Box, Karate ) vznikla v r. 2017 v spolupráci so štátnym športovým gymnáziom v Banskej Bystrici a jej hlavým garantom a trénerom je niekoľkonásobný svetový šampión Vladimír Dracula Moravčík. Ďalším garantom je Slovenská Muaythai Asocácia ako národný športový zväz v Thajskom boxe. Športové gymnázium je akreditované stredisko na vydávanie trénerskej kvalifikácie. Od školského roku 2019/20 sa škola pretransformovala na “ Strednú športovú školu “ a rozšírila štúdijné odbory nasledovne.

 1. Športové gymnázium ( doterajší študijný odbor), absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné všeobecné vzdelanie( vyššie sekundárne ) ukončené maturitnou skúškou.
 2. Športový manažment – absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné odborné vzdelanie ( vyššie sekundárne ) ukončené maturitnou skúškou.

Na strednej športovej škole, majú príležitosť študovať študenti z celej krajiny a budú mať nasledovné možnosti:

 • získať úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium
 • získať úplné stredné odborné vzdelanie – manažment
 • získať prípravu pre štúdium na vysokých školách
 • získať II. a III. kvalifikačný stupeň trénera
 • študovať podľa individuálneho učebného plánu
 • absolvovať dvojfázové tréningy 3x do týždňa
 • trénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov
 • absolvovať regeneráciu zdarma (sauna, masáže)
 • ubytovať sa v školskom internáte
 • stravovať sa v školskej jedálni
 • využívať saunu, masáže, plaváreň
 • zúčastňovať sa športových súťaží ( SMTA liga, MAMMAL a ďalších súťaží )
 • organizačne sa podielať na prípravách a organizácii profesionálneho podujatia DFN.

Tréningový proces zabezpečuje športový klub Dracula Gym a jeho kvalifikovaní tím trénerov so špecializáciou na dané športy a zložky tréningového procesu. Tréningový proces prebieha v novovybudovanom športovom komplexe Šport Zóna v ktorom sídli aj Dracula Gym. Študenti tu majú k dispozícii profesionálne podmienky pre svoju športovú prípravu. Medzi našich absolventov patrí napr. aj majsterka sveta a majsterka Európy v MMA Veronika Smolková. Študenti sa na tréningový proces presúvajú spoločne mestskou hromadnou dopravou. Autobusová zástavka je 3-4 min. pešo od školy a vystupujú priamo pri športovom klube bez prestupu.

ŠTÚDIUM SA UKONČUJE MATURITNOU SKÚŠKOU A ZÍSKANÍM OSVEDČENIA

– TRÉNER II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA“ V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE (1. MOŽNOSŤ)

– TRÉNER III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE“ (2. MOŽNOSŤ)

Stredná športová škola bude prijímať žiakov 9. ročníka základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok.

Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 20.3.2022.

Viac info nájdete na Facebooku, instagrame alebo na webe www.sgbb.edupage.org.