Usmernenie k otvoreniu vnútorných telovýchovno-športových zariadení na účely tréningov pre členské športové kluby S.M.T.A.

Usmernenie k otvoreniu vnútorných telovýchovno-športových zariadení na účely
tréningov pre členské športové kluby S.M.T.A.

športový klub môže byť otvorený a k dispozícii len pre tréningový proces riadnych členov
športového klubu bez vekového obmedzenia
je potrebné viesť evidenciu členov zúčastnených sa tréningového procesu
pri vchode do športového klubu je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky
je potrebné zabezpečit v priestoroch športového klubu dezinfekciu a jednorázové papierové
utierky.
počet členov klubu nesmie v jednom okamihu prekročiť koncetráciu jeden člen na 15 m
z cvičiacej plochy klubu.
na každý vstup do športového klubu viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať všetky
nariadené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte členov klubu v jednom okamihu,
pričom do tohto počtu sa nezapočítava osoba pri výkone športovej činnosti ( tréner, personál
športového klubu
kontaktný tréningový proces je dovolený vo vnútorných aj vonkajších televýchovno-športových
zariadeniach pre účely tréningov športových klubov.
osoby pri výkone športu vo vnútorných či vonkajších športoviskách nie su povinné mať prekryté
horné dýchacie cesty
tréningový proces musí prebiehať výlučne bez prítomnosti divákov, rodičov, alebo akýchkoľvek
osôb ktoré sa priamo nezúčastňujú tréningového procesu za dodržania všetkých nariadení.
ja zakázané využívať šatne a sprchy, povolené je však využívať toalety.
je potrebné vykonávať časté vetranie priestorov športového klubu a pravidelne vykonávať po
každom tréningu dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, tréningových pomôcok a nástrojov. Na
dezinfekciu je potrebné použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
je potrebné zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Toto usmernenie je dočasné nariadenie Slovenskej Muaythai Asociácie pre jej členské kluby,
kým nebude vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so
špecifikáciou pre športové kluby.

Slovenská Muaythai Asociácia dňa 20.05.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *