Trainer Category: Pohybová príprava

Mgr. Marcela Jadináková

trénerka thajský box deti 5-9 rokov ( základná pohybová príprava )