Mgr. Marcela Jadináková

Mgr. Marcela Jadináková

trénerka thajský box deti 5-9 rokov ( základná pohybová príprava )

Životopis:

  • Univerzita Mateja Bela – učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
  • tréner I. kvalifikačného stupňa Univerzita Mateja Bela
  • akreditovaný špecializovaný kurz prvej pomoci pre inštruktorov bojových športov
  • akreditovaný kurz prvej pomoci