Bc. Ester Holéczyová

Bc. Ester Holéczyová

trénerka thajský box deti 5-9 rokov ( základná pohybová príprava )

Životopis:

  • kondičný tréner IV. kvalifikačného stupňa ( Univerzita Mateja Bela )
  • kurz SM system A, B (Špirálna stabilizácia chrbtice 1A+1B)
  • Pilates s cvičebnou pomôckou over ball I ( vysvetlenie a aplikacia dynamickej stabilizácie s Pilates loptou)