Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“ aj s účasťou našich trénerov

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program Tréneri v škole“.

Do tohto projektu boli vybraní aj naši dvaja tréneri Vladimír Moravčík a Atilla Garamszeghy, ktorí v týchto dňoch úspešne absolvovali školenie pre tento projekt.

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín Telesnej a športovej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.

Vladimír Moravčík :

Dnes som ukončil 3 dňové školenie Tréneri v škole. Ide o pilotný projekt kde sa tréneri dostanú do ZŠ na prvý stupeň, aby priniesli detičkám radosť zo športu.

Deti si tak prejdu rôznymi športami a každá hodina bude plná zábavy. Ďakujem inštruktorom, ktorí nás sprevádzali týmto školením. Sú to obrovské kapacity a osobnosti v oblasti športu a hlavne veľmi príjemní ľudia. Presne o to aj ide v tomoto programe, aby sme vychovávali dobrých a zdravých ludí, ktorí majú radi šport. Aby sa žiaci zoznámili s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu na školách. Nové nadobudnuté skúsennosti budem určite aplikovať aj do tréningov v Dracula Gyme.

Atilla Garamszeghy :

Zúčastnil som sa 3 dňového školenia pod záštitou splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport.
Toto školenie každým dňom nabralo grády a bolo náročné kvôli pestrému programu a vysokej časovej dotácií. Program tréneri v škole mi otvoril ďalšiu dimenziu vnímania pohľadu na prácu s deťmi a zavedenie hier do samotného tréningu ako vynikajúci prostriedok. V programe bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov v oblasti športovej prípravy ako :

základy lokomócie : atletika, gymnastika,

loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy,

rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy.

Nasiaknutý novými informáciami sa teším na ďalšie nové výzvy v podobe tréningov malých ratolestí, ale aj starších zverencov.

Pravidelníé vzdelávanie našich trénerov a zapájanie sa do projektov s deťmi a mládežou je jednou z hlavných priorít nášho klubu. Viac informácii o tomto projekte nájdete na https://sites.google.com/view/trenerivskole/domov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *