INFO k zápisu a podaniu prihlášok na Strednú športovú školu v Banskej Bystrici špecializácia Thajský box, MMA, Box a Karate.

Športová trieda úpolových športov ( Thajský box, MMA, Box, Karate ) vznikla v spolupráci so štátnym športovým gymnáziom v Banskej Bystrici a jej hlavým garantom a trénerom je niekoľkonásobný svetový šampión Vladimír Dracula Moravčík. Ďalším garantom je Slovenská Muaythai Asocácia ako národný športový zväz v Thajskom boxe. Športové gymnázium je akreditované stredisko na vydávanie trénerskej kvalifikácie. Od školského roku 2019/20 sa škola pretransformovala na “ Strednú športovú školu “ a rozšírila štúdijné odbory nasledovne.

 1. Športové gymnázium ( doterajší študijný odbor), absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné všeobecné vzdelanie( vyššie sekundárne ) ukončené maturitnou skúškou.
 2. Športový manažment – absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné odborné vzdelanie ( vyššie sekundárne ) ukončené maturitnou skúškou.

Na strednej športovej škole, majú príležitosť študovať študenti z celej krajiny a budú mať nasledovné možnosti:

 • získať úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium
 • získať úplné stredné odborné vzdelanie – manažment
 • získať prípravu pre štúdium na vysokých školách
 • získať II. a III. kvalifikačný stupeň trénera
 • študovať podľa individuálneho učebného plánu
 • absolvovať dvojfázové tréningy 3x do týždňa
 • trénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov
 • absolvovať regeneráciu zdarma (sauna, masáže)
 • ubytovať sa v školskom internáte
 • stravovať sa v školskej jedálni
 • využívať saunu, masáže, plaváreň
 • zúčastňovať sa športových súťaží ( SMTA liga, MAMMAL a ďalších súťaží )
 • organizačne sa podielať na prípravách a organizácii profesionálneho podujatia DFN.

Tréningový proces zabezpečuje športový klub Dracula Gym a jeho kvalifikovaní tím trénerov so špecializáciou na dané športy a zložky tréningového procesu. Tréningový proces prebieha v novovybudovanom športovom komplexe Šport Zóna v ktorom sídli aj Dracula Gym. Študenti tu majú k dispozícii profesionálne podmienky pre svoju športovú prípravu. Študenti sa na tréningový proces presúvajú spoločne mestskou hromadnou dopravou. Autobusová zástavka je 3-4 min. pešo od školy a vystupujú priamo pri športovom klube bez prestupu.

ŠTÚDIUM SA UKONČUJE MATURITNOU SKÚŠKOU A ZÍSKANÍM OSVEDČENIA

– TRÉNER II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA“ V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE (1. MOŽNOSŤ)

– TRÉNER III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE“ (2. MOŽNOSŤ)

Stredná športová škola bude prijímať žiakov 9. ročníka základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok.

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

Prihlášky na štúdium je potrebné podať u výchovného poradcu vašej základnej školy do 20.2.2021.

Viac info nájdete na Facebooku, instagrame alebo na webe www.sgbb.edupage.org.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *