Sebaobrana deti 10 – 14 rokov

Koncept detskej sebaobrany od OTUS – akadémie sebaobrany:

• je špeciálne navrhnutý pre deti od 10 do 14 rokov
• učí deti riešiť konfliktné situácie a v kritickom momente primerane zareagovať
• zlepšuje ich sociálne kompetencie
• zlepšuje fyzické schopnosti detí
• podporuje koordináciu pohybov detí
• zlepšuje vonkajšiu a vnútornú rovnováhu
• pomáha v rozvoji sebaregulácie

hlavný tréner –  Mgr. Radovan Korytár

členský poplatok:

• povinná registrácia každého kto sa zúčastňuje tréningu KONTAKTNÝ FORMULÁR
• 45€ / mesiac dieťa