MUAYTHAI / KRAV MAGA deti (6-12 r.)

Pohybová príprava a techniky thajského boxu a Krav Magy