Thajský box “C” – nábor nových členov + deti od 10 rokov

Začiatočníci a deti od 10 rokov

tréner : Ján Joker Vaľovčík & Nikolas Mexičan Krivák

členský poplatok :

  • povinná registrácia každého kto sa zúčastňuje trénigu tu
  • 50 € / mesiac osoba nad 15 r. vrátane 15 r.
  • 45 € / mesiac študent do 14 r. vrátane 14 r.
  • 6 € / jednorázový tréning