Thajský box “B” – pokročilí

Pokročilí, hobby športovci a technicky vyspelejšie deti

tréneri : Matej Gajdy Gajdoš & Tomáš Ruža Lipták

členský poplatok :

  • povinná registrácia každého kto sa zúčastňuje trénigu tu
  • 50 € / mesiac osoba nad 15 r. vrátane 15 r.
  • 45 € / mesiac študent do 14 r. vrátane 14 r.
  • 6 € / jednorázový tréning