tréning MMA

tréner : Richard Dobrotka st. & Richard Apache Dobrotka

členský poplatok :

  • 50 € / mesiac
  • 45 € / mesiac študenti do 14 r. vrátane
  • 6 € / jednorázový tréning