tréning MMA

tréner : Ján Šunco Šuniar

členský poplatok :

  • 50 € / mesiac od 15 r. vrátane
  • 40 € / mesiac do 14 r. vrátane
  • 5 € / jednorázový tréning