tréning Grapplingu

tréner : Ján Šunco Šuniar

členský poplatok :

  • 55 € / mesiac od 15 r. vrátane
  • 60 € / 10 vstupová peramentka ( platnosť 2 mesiace )
  • 7 € / jednorázový tréning