Competition Class

Tréning určený len pre zápasníkov bez rozdielu klubovej príslušnosti zameraný na striking pre stand up & MMA