Klasický box pod vedením Štefana Bohinského, trénera boxu II. kvalifikačného stupňa Slovenskej boxerskej federácie. 

tréner : Štefan Pišta Bohinský

členský poplatok :

  • 6 € / jednorázový tréning