Bojové športy ako súčasť štúdia: Projekt “Draculu” Moravčíka si pochvaľujú študenti aj rodičia

Medzi žiakmi na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici majú popri futbale, hokeji či atletike silné zastúpenie aj úpolové športy. Idea Vladimíra Moravčíka o presadení thajského boxu do učebných osnov sa stala skutočnosťou a už šesť rokov sa teší veľkej obľube. Spojenie štúdia s tréningom si pochvaľujú stredoškoláci, absolventi aj rodičia.

Športová trieda úpolových športov (MMA, thajský box, box, karate) vznikla v roku 2017 v spolupráci so Strednou športovou školou v Banskej Bystrici (vtedy Športové gymnázium) a jej hlavým garantom a trénerom je niekoľkonásobný svetový šampión Vladimír “Dracula” Moravčík: „My v Dracule Gyme sme sa ako prvý klub na Slovensku pokúsili o pretlačenie Muay Thai ako športu do učebných osnov. Vďaka tomu tak môžu mladí športovci trénovať dvojfázovo aj bojové športy, no zároveň v škole nevymeškávajú hodiny. V rámci Strednej športovej školy funguje odbor športové gymnázium, takže záujemcovia môžu očakávať klasické gymnaziálne štúdium, čiže náročnejšie na učivo. Študijné výsledky sú mimoriadne dôležité, nie je to len o tej športovej časti. Kto si netrúfa na gymnaziálne štúdium, môže si vybrať odbor športový manažment. Tréningový proces zabezpečuje náš športový klub Dracula Gym a náš kvalifikovaný tím trénerov so špecializáciou na dané športy a zložky tréningového procesu. Medzi našich absolventov patrí napríklad aj majsterka sveta a majsterka Európy v MMA Veronika Smolková.“

Ďalším garantom je Slovenská Muaythai Asociácia ako národný športový zväz v thajskom boxe. Stredná športová škola je akreditované stredisko na vydávanie trénerskej kvalifikácie. Po skončení štúdia tak absolventi získajú trénerskú licenciu v danom športe, čo je vhodným podkladom aj pre ďalšie štúdium na vysokej škole, napríklad na Katedre telesnej výchovy a športu.

„Rozhodol som sa prihlásiť hneď ako som si prečítal prvý článok o tomto projekte. Oproti bežným tréningovým podmienkam je rozdiel v kvalite, keďže na každý aspekt boja máme špecializovaného trénera, ale takisto aj v kvantite, vďaka upravenému vyučovaniu. Presvedčilo ma tiež to, že na školu sa nezabúda a hodiny, kedy sme na tréningu, máme vynahradené. Ak má človek víziu robiť šport, toto je ideálne miesto. Dvojfázové tréningy, regenerácia, upravená škola a po absolvovaní trénerská licencia je podľa mňa všetko, čo človek, ktorého baví šport, potrebuje,“ pochvaľuje si štúdium druhák Lukáš Zmurík, ktorý na Strednú športovú školu v Banskej Bystrici prestúpil na začiatku tohto ročníka.

Študenti, ktorí sa venujú úpolovým športom, zbierajú aj praktické skúsenosti. Sú priamo zapájaní do organizácie galavečerov bojových športov organizácie DFN Universe a čiastočne aj do organizačného procesu v Dracula Gyme. Ako študenti popri tréningoch, regenerácii a praktických aktivitách zvládajú samotné učivo? „Nemôžem povedať, že je to ľahké… To, že sa snažíme byť v športovej príprave stopercentní, si berie svoju daň, ale všetko sa dá zvládnuť, ak naozaj chceme. Náš hlavný tréner Vlado Moravčík nám vždy hovorí, že škola je na prvom mieste. Zvládame ju všetci, aj keď nie vždy ukážkovo, ale za to máme ukážkové výkony na tréningoch a v súťažiach. Myslím, že môžem za všetkých študentov otvorene povedať, že tréneri sa nám snažia vyhovieť a pomôcť v každej jednej veci. Či už ide o lekárov, mentálnych trénerov, regeneráciu. Takisto si vážime, že máme možnosť pomáhať organizácii ich galavečera DFN,“ odpovedala Lucia Vološinová, ktorá je aktuálne v maturitnom ročníku.

Ako reaguje rodič, ktorému jeho 15-ročné dieťa oznámi, že svoju budúcnosť vidí v ringu či klietke? „Otec to znášal ťažšie. Dcéra zo dňa na deň skončila s plávaním, kde sa jej pomerne darilo, a asi si ju nevedel predstaviť v ringu, čo je dosť pochopiteľné. Navyše, v našej spoločnosti sa stále stretávame s predsudkami voči týmto športom. Takže ja ako mama som sa tiež trošku zľakla, no keďže možnosť trénovať nebola podmienená účasťou na súťažiach, tak sme s tým súhlasili. A keď po čase vidíte svoje dieťa po tréningu šťastné a spokojné, keď ide na tréning aj keď nemusí, tak vtedy viete, že to bolo ťažké, no správne rozhodnutie,“ odpovedala Marcela Vološinová, matka Lucie.

Komunita bojových športov búra predsudky o násilníkoch a chuligánoch dbaním na hodnoty ako disciplína, pokora a rešpekt. Marcela Vološinová prezradila, v čom sa jej dcéra posunula vpred vďaka štúdiu spojenému s trénovaním bojových športov: „Jej progres po športovej stránke bol postupný, no pomerne rýchly. Keďže ju tréningy veľmi bavia, nebol u nás našťastie problém ani s väčšou náročnosťou a vyšším zaťažením. Najväčšie zmeny však nastali u nej ako u človeka. Ochota pomôcť, ísť podporiť, urobiť čokoľvek potrebné pre klub bez nároku na odmenu, to je to, za čo som tomuto klubu veľmi vďačná. Neklamať, nevyhovárať sa, ale jednoducho ísť, lebo to je potrebné. Myslím si, že ľudia v klube robia výbornú prácu. Nielen preto, že sú dobrí tréneri, ale aj preto, že študentov berú ako svoje deti. Nie je to jednoduché, pretože práca s mládežou je náročný beh na dlhé trate. Preto im nesmierne držím palce a za všetko im ďakujem.“

O svoje skúsenosti so štúdiom na Strednej športovej škole sa podelil aj absolvent Martin Štefíček, ktorý momentálne študuje na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: „V maturitnom ročníku som už nebol len pasívny konzument tréningových plánov ostatných trénerov a nebola moja povinnosť len ísť na tréning, trénovať a pripravovať sa na zápas. Ako maturant po voľbe maturitného predmetu “Základy športovej prípravy” som sa ako praktikant začlenil do trénerského tímu, čiže mojou úlohou bolo nejaký tréningový plán aj vytvoriť. Pamätám si, že som ako moju prvú tréningovú skupinu viedol B-skupinu amatérov spolu s nadriadeným trénerom, ale po krátkom čase a určitom adaptovaní sa som dostal aj svoju vlastnú skupinu, za ktorú som bol plne zodpovedný – malé deti do 10 rokov. Tie som vďaka mnou vytvorenými tréningovými plánmi viedol v druhom polroku maturitného ročníka. Táto prax mi dala skúsenosti najmä pri práci s deťmi, ale aj celkovo schopnosť riadiť proces určitej skupiny s dosiahnutím určitého výsledku.“

Čo potrebujete vedieť?

Ak sú bojové športy vašou vášňou a chcete sa im naplno venovať aj počas štúdia na strednej škole, prihlášku na Strednú športovú školu v Banskej Bystrici si môžete podať do pondelka 20. marca 2023. V prípade záujmu o podanie prihlášky kontaktujte výchovnú poradkyňu na vašej základnej škole. V prípade, že chcete na Strednú športovú školu v Banskej Bystrici prestúpiť, kontaktujte Vladimíra Pipereka, manažéra Dracula Gymu, ktorý konzultuje možnosti prestupu s riaditeľstvom školy. Ďalšie podrobnosti vrátane informácií o jednotlivých odboroch a možnostiach štúdia sa dočítate na webe Dracula Gymu, alebo na stránke Strednej športovej školy.

Na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici majú príležitosť študovať študenti z celej krajiny a budú mať nasledovné možnosti:

 • získať úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium
 • získať úplné stredné odborné vzdelanie – manažment
 • získať prípravu pre štúdium na vysokých školách
 • získať II. a III. kvalifikačný stupeň trénera
 • študovať podľa individuálneho učebného plánu
 • absolvovať dvojfázové tréningy trikrát do týždňa
 • trénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov
 • absolvovať regeneráciu zdarma (sauna, masáže)
 • ubytovať sa v školskom internáte
 • stravovať sa v školskej jedálni
 • využívať saunu, masáže, plaváreň
 • zúčastňovať sa športových súťaží (SMTA liga, MAMMAL a ďalších)
 • organizačne sa podieľať na prípravách a organizácii profesionálneho podujatia DFN

Ako vyzerá bežný deň študenta, ktorý sa venuje úpolovým športom?

 •  budíček na internáte a raňajky v školskej jedálni
 • 8.00 h: tréning v Dracula Gym-e (prvé dve vyučovacie hodiny)
 • pokračovanie vo vyučovaní v škole
 • obed v školskej jedálni
 • oddych, domáce úlohy a osobné voľno
 • popoludňajší tréning v Dracula Gyme
 • príchod na internát a večierka
 • popri tom majú študenti k dispozícii zdarma masáže, plaváreň a ďalšie možnosti

Tréneri Dracula Gymu v rámci programu

 • Vladimír Moravčík – thajský box
 • Richard Dobrotka – MMA
 • Štefan Bohinský – box
 • Róbert Delič – grappling
 • Richard Dobrotka st. – zápasenie
 • Ján Šuniar – mobilita a aktívna regenerácia
 • priebežne aj ostatní členovia trénerského tímu Dracula Gymu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *