Opäť otvárame Dracula Gym a tréningový proces v obmedzenom režime.

Vážení členovia Dracula Gymu
Usmernením pre členské kluby SMTA na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 30.10.2020 k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 12/2020 z 29. Októbra 2020 v oblasti športu nadväzujúce na uznesenie vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28.10.2020 opäť otvárame náš klub a tréningový proces v obmedzenom režime.
Vzhľadom na vydané usmernenie a konzultácie s RÚVZ BB máme povolený tréningový proces za nasledovných podmienok.
1. športovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb vrátane trénera, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).
2. Jedna skupina môže trénovať na prízemí a druhá na poschodí, ktoré je stavebne oddelené, má samostatný vchod a samostatné šatne.
3. Všetky osoby sa musia preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra 2020, alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „ Spoločná zodpovednosť „
4. Športová aktivita ( tréning ) sa musí uskutočňovať bez obecenstva ( aj bez rodičov )
5. Vstup a pobyt v mieste tréningového procesu umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou.
6. Osoby pri výkone športu nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorm bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou
Záujemcovia o skupinové, alebo individuálne tréningy kontaktujte Vašich trénerov zo skupín v ktorých trénujete a dohodnite si podrobnosti kedy a o kolkej môžte prísť na tréning.
V prípade že nemáte kontakt na svojho trénera, alebo chcete prísť ako nováčik kontaktujte p. Pipereka na tel. čísle 0908 888 677, alebo mailom na info@draculagym.sk
Vladimír Moravčík
prezident športového klubu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *